Volanterna

14110853
Veiligheidsrisico

De waarschuwing 'Pas op brandgevaarlijk' ontbreekt en de gebruiksaanwijzing is onvolledig. Dit vergroot de kans op onjuist gebruik. Dit veroorzaakt een risico op brandgevaar.

Een juist etiket en een volledige gebruiksaanwijzing zijn vereist.

Reactie producent of importeur: 

Warning placed on the wrapper and added a complete user manual.