Weekmakers in dildo’s

In 2023 heeft de NVWA van 38 verschillende soorten dildo’s de gehalten aan weekmakers onderzocht. Er is onderzocht of de gehalten aan weekmakers in de dildo’s voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH verordening). In deze verordening zijn de maximale toegestane hoeveelheid van de volgende vier weekmakers beschreven: 

  • BIS(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 
  • Dibutylftalaat (DBP) 
  • Benzylbutylftalaat (BBP) 
  • Diisobutylftalaat (DIBP) 

Disclaimer:
Alleen de bovenstaande 4 weekmakers zoals genoemd in Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn geanalyseerd met gevalideerde methoden. De vermelding of een product veilig is, is uitsluitend gericht op de vier geanalyseerde weekmakers. Er is verkennend onderzoek verricht naar andere weekmakers. Er zijn geen analyses uitgevoerd naar andere chemische stoffen in de dildo’s zoals bijvoorbeeld metalen.

Legenda

Voldoet

Voldoet aan de gecontroleerde limieten.

Voldoet niet

Voldoet niet aan de gecontroleerde limieten.

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer