Houten treintjes

In 2020 onderzocht de NVWA de veiligheid van 21 houten speelgoed treinsets. De NVWA onderzocht of de houten treintjes voldoen aan de veiligheidseisen in de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011. Onderzocht is onder meer of kleine onderdelen of magneten die loszitten of makkelijk loskomen verstikkingsgevaar opleveren. Ook is gekeken naar de leeftijdsclassificatie. De onderzochte sets zijn marktbreed geselecteerd en van zoveel mogelijk verschillende merken en importeurs.

De NVWA onderzocht of de houten speelgoed treinsets voldoen aan de veiligheidseisen van de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011. De sets zijn getest volgens de Europese geharmoniseerde norm EN 71-1:2014 + A1:2018.  Deze testen zijn ontwikkeld om de mechanische en fysische eigenschappen van speelgoed te testen, door onder ander trek- en val- proeven, sterkte van verbindingen en de grootte van eventueel losse - of na de test losgekomen - onderdelen. Dit laatste wordt bepaald door de onderdelen in een testcilinder te plaatsen. Als de onderdelen er volledig in passen zonder weerstand worden deze als ‘kleine onderdelen’ bestempeld. Deze onderdelen zijn een hoog risico voor verstikkingsgevaar. Ook is gekeken naar de leeftijdsclassificatie: Als er onterecht een waarschuwing geplaatst is dat het speelgoed niet geschikt is voor kinderen jonger dan 3 jaar, terwijl het speelgoed wél bedoeld is voor kinderen in die leeftijd, bestaat de kans dat het niet juist getest is. Wanneer speelgoed bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar, moet het namelijk aan veel strengere eisen voldoen dan voor kinderen ouder dan 3 jaar.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer