Eiwitrijke producten

In de periode april 2023 tot juni 2023 heeft de NVWA 54 producten onder de loep genomen die aangeprezen worden met een eiwitclaim en direct bedoeld zijn voor consumentenaankoop bij supermarktketens met een marktaandeel groter dan 5%.
De NVWA beoordeelde of de etikettering en voedselinformatie van deze producten voldeden aan de wettelijke eisen. Het doel was ervoor te zorgen dat deze informatie duidelijk en eerlijk is, zodat consumenten weloverwogen keuzes kunnen maken.
Belangrijk om te vermelden, dat producten die van nature al veel eiwitten bevatten, ontbijtgranen/granola, voedingssupplementen, dranken en vleesvervangers niet zijn meegenomen in dit onderzoek.

De NVWA heeft gekeken naar wat er op de verpakking staat over voedingsclaims, zoals “bron van eiwitten” en “eiwitrijk”. Verpakkingen met enkel de vermelding “eiwit” of “proteïne” op de voorkant van het product zijn ook meegenomen in het onderzoek. Eerst controleerde de NVWA of de claim op de verpakking mag staan, ofwel zaten er voldoende eiwitten in het product die de eiwitclaim onderbouwen. Vervolgens werd beoordeeld of een product gezondheidsclaims of medische claims bevat, wat inhoudt dat het product een effect op de gezondheid of een heilzame werking suggereert. Gezondheidsclaims moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de juiste samenstelling van het product, wetenschappelijke onderbouwing en of ze begrijpelijk zijn voor de consument. Het gebruik van medische claims is niet toegestaan omdat het niet om geneesmiddelen gaat. Ook is gekeken of de verpakking aan algemene etiketteringseisen voldeed.
Naast de verpakking is ook de informatie over het product op de website van de producent beoordeeld. De NVWA vindt het belangrijk dat de consument goed geïnformeerd wordt zowel op de verpakking als online.

De wettelijke eisen zijn terug te lezen in onderstaande Europese Verordeningen:
Verplichte etikettering: Verordening (EG) nr. 1169/2011
Voedingsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006
Gezondheidsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006 en Verordening (EU) nr. 432/2012

Legenda

Voldoet

Deze voldoet.

Ernstige misleiding

Dit is een ernstige misleiding

Misleiding

Dit is een Misleiding.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer