Houten speelgoed

In 2023 onderzocht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de veiligheid van Houten speelgoed. Hierbij is gekeken of dit speelgoed voldoet aan de relevante veiligheidseisen zoals die benoemd zijn in de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011, door het speelgoed te testen volgens de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 71-1:2014+A1:2018.

In het kort
Bij een aantal willekeurig geselecteerde winkels en webshops zijn in totaal 55 stuks speelgoed gekocht en onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken naar het legitiem gebruiken van de leeftijdswaarschuwing ‘niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar’ en of kleine onderdelen makkelijk los komen door bijvoorbeeld vallen of stoten. Meer informatie over het onderzoek en de onderzoeksopzet vind u hier . De resultaten worden hieronder per merk en product weergegeven.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer