Opblaasbare zwembandjes

Begin 2018 onderzocht de NVWA 34 verschillende opblaasbare zwembandjes op naadsterkte. Daarnaast zijn onderdelen van de technische documentatie bekeken om de andere veiligheidseisen te kunnen beoordelen en werd het etiket beoordeeld op de vermelding van het identificatienummer van de aangewezen keuringsinstantie en de CE-markering. Het onderzoek richtte zich vooral op zwembandjes voor kinderen. Bijna alle aangeboden merken op de consumentenmarkt zijn onderzocht.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer