Opblaasbare zwembandjes

Begin 2018 onderzocht de NVWA 34 verschillende opblaasbare zwembandjes op naadsterkte. Ook zijn relevante delen van de bijbehorende technische documenten beoordeeld. Het onderzoek richtte zich vooral op zwembandjes voor kinderen. Bijna alle aangeboden merken op de consumentenmarkt zijn onderzocht.

Opblaasbare zwembandjes moeten aan de Europese veiligheidseisen voldoen om het risico op verdrinken te verkleinen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of opblaasbare zwembandjes voldoen aan de eisen voor de naadsterkte.
Onderdelen van de technische documentatie zijn bekeken om de andere veiligheidseisen te kunnen beoordelen.
Het etiket werd beoordeeld op de vermelding van het identificatienummer van de aangewezen keuringsinstantie en de CE-markering.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer