Hoverboards

Medio 2018 onderzocht de NVWA 30 verschillende hoverboards en de bijbehorende voedingen op de veiligheidseisen. Daarnaast zijn onderdelen van de technische documentatie bekeken en werd het etiket beoordeeld op instructies en opschriften. De meest aangeboden merken op de consumentenmarkt zijn onderzocht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of de hoverboards en de bijbehorende voeding veilig zijn tijdens het opladen, een brandwerende behuizing hebben en geen scherpe randen langs de interne bedrading bevatten. Ook zijn opschriften, instructies en het technisch dossier onderzocht

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer