MOBILIZE

Op verpakking: MOB-USBTC-001
Veiligheidsrisico

Vereiste technische documenten die de veiligheid aantonen, zijn niet geleverd. Hierdoor heeft de NVWA de veiligheid niet volledig kunnen beoordelen.

De verkoop van dit product is verboden omdat de vereiste technische documenten niet zijn geleverd.

Reactie producent of importeur: 

Zoals door de NVWA is vastgesteld, voldoet de Mobilize  MOB-USBTC-001 lader aan alle technische vereisten. Echter ontbrak er een aanvullend technisch document waardoor de NVWA de lader niet volledig heeft kunnen goedkeuren. Inmiddels is de technische  documentatie aangevuld en zijn alle documenten op compleet.