MB Cosmetics Deep Black

batch 240914, tht: 09/2017
Veiligheidsrisico

Op het etiket ontbreekt de verplichte, volledige ingrediëntenlijst. Deze lijst is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de aanwezige stoffen een gezondheidsrisico veroorzaken.

Verkoop is verboden.

Reactie producent of importeur: 

Inmiddels hebben we het geconstateerde probleem (etiket bevatte geen informatie over de ingrediënten) al geruime tijd opgelost.