Intenze dimension black

batch BK103DIS, lot nrr, SS180, tht: 02/28/2019
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.