FOKER - T.G

Art 03200 W
Ernstig veiligheidsrisico

Geen vlambeveiliging, waardoor gevaar bestaat voor explosieve ontsteking als gevolg van uitstromen onverbrand gas. Het is onduidelijk met welke gaskraan welke brander wordt bediend. Hierdoor kunnen bedieningsfouten ontstaan.

De verkoop is verboden.