Derma International #BB Best Black

batch Xl 2001, tht: 12/2018
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer arsenicum, kobalt en lood dan is toegestaan. Deze stoffen zijn schadelijk zijn voor gezondheid. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.