Alla Prima, Black

batch: TG 160415, lot 020, tht: 01/02/2020
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.