ABUS COWM300

Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder biedt geen bescherming tegen CO-vergiftiging. De instructie om de gebruiksaanwijzing van de CO-melder te lezen is niet in de Nederlandse taal. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.

Reactie producent of importeur: 

De ABUS COWM300 werd door een geaccrediteerd testinstituut volgens de thans toepasselijke Europese norm EN 50291-1:2010+A1:2012 onderzocht en gecertificeerd. Dit wordt door andere onafhankelijke keuringsinstanties gecontroleerd en bevestigd.