Bestway

Mickey Mouse (Disney), CE, #91002
Geen veiligheidsrisico

Opblaasbare zwembandjes moeten aan de Europese veiligheidseisen voldoen om het risico op verdrinken te verkleinen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of opblaasbare zwembandjes voldoen aan de eisen voor de naadsterkte.
Onderdelen van de technische documentatie zijn bekeken om de andere veiligheidseisen te kunnen beoordelen.
Het etiket werd beoordeeld op de vermelding van het identificatienummer van de aangewezen keuringsinstantie en de CE-markering.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.