Weekmakers in laarzen

In 2023 onderzocht de NVWA de veiligheid van 39 paar (regen)laarzen van PVC. Onderzocht is of er gebruik is gemaakt van verboden weekmakers die nodig zijn om plastic soepel te maken. De onderzochte laarzen zijn markt breed geselecteerd en van verschillende merken en importeurs. De NVWA onderzocht of de laarzen voldoen aan de chemische eisen zoals opgesteld in de Reach verordening.
In deze verordening zijn de maximale toegestane hoeveelheid van de volgende vier weekmakers beschreven:

  • BIS(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
  • Dibutylftalaat (DBP)
  • Benzylbutylftalaat (BBP)
  • Diisobutylftalaat (DIBP)

Disclaimer:
Alleen de bovenstaande 4 weekmakers zoals genoemd in Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn geanalyseerd met gevalideerde methoden. De vermelding of een product veilig is, is uitsluitend gericht op de vier geanalyseerde weekmakers. Er is verkennend onderzoek verricht naar andere weekmakers. Er zijn geen analyses uitgevoerd naar andere chemische stoffen in de laarzen zoals bijvoorbeeld metalen.

Legenda

Voldoet

Voldoet aan de gecontroleerde limieten.

Voldoet niet

Voldoet niet aan de gecontroleerde limieten.

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer