Hero | B'tween Protein | Reep Noten & Caramel

B'tween Protein | Reep Noten & Caramel
batch 17:39/43 | tht 30-6-2023
Misleiding
Plaatje van Hero |  B'tween Protein | Reep Noten & Caramel - B'tween Protein | Reep Noten & Caramel

Risico

Website: Een verplichte onderdeel in de voedingswaardetabel ontbreekt op de website. De voedselinformatie op het etiket van het levensmiddel is niet gelijk aan de voedselinformatie op de website. De gezondheidsclaim ''een heerlijk tussendoortje met eiwitten, bijvoorbeeld na je work-out'' is te algemeen, waardoor de consument mogelijk andere of betere dan de werkelijke gezondheidsvoordelen van het product verwacht.

Actie NVWA

De verkoop van dit product op de website is alleen toegestaan na aanpassing van de website.

De NVWA heeft gekeken naar wat er op de verpakking staat over voedingsclaims, zoals “bron van eiwitten” en “eiwitrijk”. Verpakkingen met enkel de vermelding “eiwit” of “proteïne” op de voorkant van het product zijn ook meegenomen in het onderzoek. Eerst controleerde de NVWA of de claim op de verpakking mag staan, ofwel zaten er voldoende eiwitten in het product die de eiwitclaim onderbouwen. Vervolgens werd beoordeeld of een product gezondheidsclaims of medische claims bevat, wat inhoudt dat het product een effect op de gezondheid of een heilzame werking suggereert. Gezondheidsclaims moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de juiste samenstelling van het product, wetenschappelijke onderbouwing en of ze begrijpelijk zijn voor de consument. Het gebruik van medische claims is niet toegestaan omdat het niet om geneesmiddelen gaat. Ook is gekeken of de verpakking aan algemene etiketteringseisen voldeed.
Naast de verpakking is ook de informatie over het product op de website van de producent beoordeeld. De NVWA vindt het belangrijk dat de consument goed geïnformeerd wordt zowel op de verpakking als online.

De wettelijke eisen zijn terug te lezen in onderstaande Europese Verordeningen:
Verplichte etikettering: Verordening (EG) nr. 1169/2011
Voedingsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006
Gezondheidsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006 en Verordening (EU) nr. 432/2012


Reactie ondernemer ballon icoon

Op de verpakking van B’tween Protein en in alle communicatiemiddelen is ervoor gekozen om behalve in de naamgeving geen aanvullende eiwitclaim te gebruiken. Misleiding is derhalve nooit onze intentie. De tekst op onze website is geruime tijd geleden al aangepast.

Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Deze voldoet.

Ernstige misleiding

Dit is een ernstige misleiding

Misleiding

Dit is een Misleiding.