Campingman

29573
Veiligheidsrisico

Risico

Het brandstofreservoir van de aansteker is te vol. Hierdoor kan de aansteker exploderen bij blootstelling aan zonlicht.

Actie NVWA

De verkoop is verboden.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer