Onbekend

Slime Ice Bayberry Ball Toy Colorful
POA4052630 / SKUA84160
Veiligheidsrisico
Plaatje van Onbekend - Slime Ice Bayberry Ball Toy Colorful

Uit onderzoek is gebleken dat de migratie van boor dusdanig hoog zijn dat het een gezondheidsrisico kan opleveren tijdens het spelen. Ook ontbraken bij dit product de contactgegevens van de fabrikant/importeur.

Verkoop van het product is verboden. De verhandeling van het product is gestaakt en de handelskanalen zijn leeg gehaald.

Ervaring met een onveilig product?

Dien dan online een klacht in bij de NVWA

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.