JonoToys

Barrel-o-Slime
art no 8564 batchnr 2015-12
Ernstig veiligheidsrisico
Plaatje van JonoToys - Barrel-o-Slime

Uit onderzoek is gebleken dat de migratie van boor dusdanig hoog is dat het een ernstig gezondheidsrisico kan opleveren tijdens het spelen.

Verkoop van het product is verboden. De verhandeling van het product is gestaakt, de handelskanalen zijn leeg gehaald, de producten zijn bij de consument terug gehaald middels een publiekswaarschuwing en terugroep actie.

Ervaring met een onveilig product?

Dien dan online een klacht in bij de NVWA

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.