JohnToy

Slime noise putty in pot
Item 24158
Veiligheidsrisico
Plaatje van JohnToy - Slime noise putty in pot

Uit onderzoek is gebleken dat de migratie van boor dusdanig hoog is dat het een gezondheidsrisico kan opleveren tijdens het spelen.

Verkoop van het product is verboden. De verhandeling van het product is gestaakt en de handelskanalen zijn leeg gehaald.

Ervaring met een onveilig product?

Dien dan online een klacht in bij de NVWA


Reactie ondernemer ballon icoon

Volgens ons heeft de NVWA heeft dit artikel onjuist geclassificeerd met een niet erkende methode. Dit artikel is door SGS geclassificeerd als “Putty” er hiervoor gelden andere eisen. Dit artikel voldoet aan al deze eisen. Dit artikel is dan ook in 2018 veilig op de markt gebracht

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.