Boland Peace 6 pcs

1643
Veiligheidsrisico

Risico

De ballon geeft teveel nitrosaminen af. Deze nitrosaminen kunnen kankerverwekkend zijn.

Actie NVWA

De verkoop is verboden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of ballonnen voldoen aan de eisen voor de maximale afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen en de verplichte waarschuwingen op het etiket.


Reactie ondernemer ballon icoon Reactie ondernemer

Dit betreft een oude batch uit 2016. Deze batch is gedurende de productie getest en in orde bevonden. De condities waaronder dit artikel wordt opgeslagen kunnen de testresultaten nadelig beinvloeden. Inmiddels is deze batch uit de handel genomen en hebben wij maatregelen genomen voor nieuwe batches.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.