Balloon 100 pcs 23 cm

KA02109
Veiligheidsrisico

Risico

Op het etiket ontbreekt de vermelding dat de ballon van natuurlijke latexrubber is gemaakt. Dit is verplicht, omdat natuurlijk latexrubber een allergische reactie kan veroorzaken.

Actie NVWA

De verkoop is verboden zonder de juiste aanduidingen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of ballonnen voldoen aan de eisen voor de maximale afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen en de verplichte waarschuwingen op het etiket.


Reactie ondernemer ballon icoon Reactie ondernemer

De verpakkingen van de ballonnen is inmiddels aanvullend gemarkeerd met de missende waarschuwingszin.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.