Slimes en putties

In 2021 onderzocht de NVWA de veiligheid van 76 verschillende soorten slime en putty speelgoed. De NVWA onderzocht of de slimes en putties voldoen aan de veiligheidseisen zoals vermeld in de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011. Onderzocht is of het speelgoed voldeed aan de maximale afgifte van zware metalen en conserveermiddelen. Verder is ook gekeken of de wettelijk verplichte informatie op het etiket van het speelgoed was vermeld. De keuze voor de in het onderzoek betrokken merken en typen speelgoed is willekeurig geweest.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer