Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Voldoet aan de gecontroleerde limieten.

Voldoet niet

Voldoet niet aan de gecontroleerde limieten.

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.