M-wear PVC heren regenlaars

M-wear PVC heren regenlaars
8031960000000
Voldoet niet
Plaatje van M-wear PVC heren regenlaars  - M-wear PVC heren regenlaars

Risico

Uit onderzoek is gebleken dat de gehalte aan weekmakers hoger is dan de wettelijke grens. Dit betekent niet dat het gebruik van dit specifieke product een gezondheidsrisico oplevert maar het is gewenst om de blootstelling aan weekmakers uit diverse bronnen zo laag mogelijk te houden.

Actie NVWA

Verkoop van het product is verboden. De verhandeling van het product is gestaakt en de handelskanalen zijn leeg gehaald.

Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Voldoet aan de gecontroleerde limieten.

Voldoet niet

Voldoet niet aan de gecontroleerde limieten.

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.