killerbody | Protein pancakes | mix voor proteïne pannenkoeken

Protein pancakes | mix voor proteïne pannenkoeken
batch 230202 | tht 02-11-2023
Ernstige misleiding
Plaatje van killerbody |  Protein pancakes |  mix voor proteïne pannenkoeken - Protein pancakes |  mix voor proteïne pannenkoeken

Risico

Etiket: Het allergeen melk is niet eenduidig vermeld. Het niet duidelijk vermelden van allergenen kan leiden tot ernstige allergische reacties en zelfs levensbedreigende situaties. Eet het product niet als u een allergie voor melk heeft.

Actie NVWA

De verkoop van een nieuwe partij is alleen toegestaan met een correct aangepaste verpakking. Door middel van een veiligheidswaarschuwing zijn consumenten op de hoogte gebracht.

De NVWA heeft gekeken naar wat er op de verpakking staat over voedingsclaims, zoals “bron van eiwitten” en “eiwitrijk”. Verpakkingen met enkel de vermelding “eiwit” of “proteïne” op de voorkant van het product zijn ook meegenomen in het onderzoek. Eerst controleerde de NVWA of de claim op de verpakking mag staan, ofwel zaten er voldoende eiwitten in het product die de eiwitclaim onderbouwen. Vervolgens werd beoordeeld of een product gezondheidsclaims of medische claims bevat, wat inhoudt dat het product een effect op de gezondheid of een heilzame werking suggereert. Gezondheidsclaims moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de juiste samenstelling van het product, wetenschappelijke onderbouwing en of ze begrijpelijk zijn voor de consument. Het gebruik van medische claims is niet toegestaan omdat het niet om geneesmiddelen gaat. Ook is gekeken of de verpakking aan algemene etiketteringseisen voldeed.
Naast de verpakking is ook de informatie over het product op de website van de producent beoordeeld. De NVWA vindt het belangrijk dat de consument goed geïnformeerd wordt zowel op de verpakking als online.

De wettelijke eisen zijn terug te lezen in onderstaande Europese Verordeningen:
Verplichte etikettering: Verordening (EG) nr. 1169/2011
Voedingsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006
Gezondheidsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006 en Verordening (EU) nr. 432/2012


Reactie ondernemer ballon icoon

Beste klant,
Onze excuses voor het niet duidelijk aanduiden van melk als allergeen op de verpakking van onze proteïne pancakes. We hebben dit direct aangepast door melk nu vetgedrukt te vermelden. Uw gezondheid en tevredenheid zijn van het grootste belang voor ons.
Met vriendelijke groet, Het Killerbody-team

Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Deze voldoet.

Ernstige misleiding

Dit is een ernstige misleiding

Misleiding

Dit is een Misleiding.