Kellogg's | Special K Protein Cocoa and Nuts | Gemengde graanreep

Special K Protein Cocoa and Nuts | Gemengde graanreep
batch 333588 | tht 9-10-2023
Misleiding
Plaatje van Kellogg's |  Special K Protein Cocoa and Nuts | Gemengde graanreep - Special K Protein Cocoa and Nuts | Gemengde graanreep

Risico

Website: De voedingsclaim "rijk aan vezels" is verboden, omdat het product onvoldoende vezels bevat om deze claim te mogen maken. De verplichte voedingswaardereferenties ontbreken in de voedingswaardetabel.

Actie NVWA

De verkoop van dit product op de website is alleen toegestaan na aanpassing van de website.

De NVWA heeft gekeken naar wat er op de verpakking staat over voedingsclaims, zoals “bron van eiwitten” en “eiwitrijk”. Verpakkingen met enkel de vermelding “eiwit” of “proteïne” op de voorkant van het product zijn ook meegenomen in het onderzoek. Eerst controleerde de NVWA of de claim op de verpakking mag staan, ofwel zaten er voldoende eiwitten in het product die de eiwitclaim onderbouwen. Vervolgens werd beoordeeld of een product gezondheidsclaims of medische claims bevat, wat inhoudt dat het product een effect op de gezondheid of een heilzame werking suggereert. Gezondheidsclaims moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de juiste samenstelling van het product, wetenschappelijke onderbouwing en of ze begrijpelijk zijn voor de consument. Het gebruik van medische claims is niet toegestaan omdat het niet om geneesmiddelen gaat. Ook is gekeken of de verpakking aan algemene etiketteringseisen voldeed.
Naast de verpakking is ook de informatie over het product op de website van de producent beoordeeld. De NVWA vindt het belangrijk dat de consument goed geïnformeerd wordt zowel op de verpakking als online.

De wettelijke eisen zijn terug te lezen in onderstaande Europese Verordeningen:
Verplichte etikettering: Verordening (EG) nr. 1169/2011
Voedingsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006
Gezondheidsclaims: Verordening (EG) nr. 1924/2006 en Verordening (EU) nr. 432/2012


Reactie ondernemer ballon icoon

Wij hebben aan Kellogg Europe Trading Ltd, het Ierse bedrijf dat deze website beheert, gevraagd de pagina aan te passen door de voedingsclaim “rijk aan vezels” te verwijderen. De tekst is nu conform aan regelgeving en de presentatie op de verpakkingen zelf. De voedingswaardetabel is compleet en correct.

Deel deze pagina

Legenda

Voldoet

Deze voldoet.

Ernstige misleiding

Dit is een ernstige misleiding

Misleiding

Dit is een Misleiding.