Horeca, ambacht en retail

Met de openbaarmaking van inspectieresultaten biedt de NVWA consumenten inzicht in het werk en de resultaten van het toezicht van de NVWA en stimuleert de ondernemers de wettelijke regels na te leven.

De NVWA maakt de inspectieresultaten openbaar op basis van artikel 44 van de Gezondheidswet.

De NVWA publiceert op deze webpagina inspectieresultaten over:

 • juiste omgang met voedsel (HACCP-processen)
 • allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen
 • hygiëne
 • plaagdierbeheersing

Meer informatie over de over bovenstaande onderwerpen vindt u onder ‘Waarop is gelet’.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het besluit, bedrijfsgegevens en inspectie oordeel?

Of bent u ondernemer en wilt u een reactie toevoegen op de website, een bezwaar indienen en/of  een voorlopige voorziening aanvragen? Bekijk dan veelgestelde vragen.

 

Hulp bij het borgen van voedselveiligheid door geaccepteerde controle- en adviesbureaus met een geaccepteerd controlesysteem

CheckVoedsveiligheid

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de inspectieresultaten van controle- en adviesbureaus met een geaccepteerd controlesysteem. Geaccepteerde controle- en adviesbureaus met een geaccepteerd controlesysteem zorgen ervoor dat locaties aan de wettelijke eisen voldoen. Deze geaccepteerde controle- en adviesbureaus met een geaccepteerd controlesysteem vervangen het toezicht door de NVWA niet. Wel past de NVWA haar toezicht bij aangemelde locaties aan.

De bij de NVWA aangemelde locaties, krijgen het oordeel ‘voldoet’ bij alle inspectieonderwerpen. Bij de inspectieonderwerpen zie je dan de tekst ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Meer informatie over het inhuren van geaccepteerde controle- en adviesbureaus met een geaccepteerd controlesysteem

Meer informatie over toezicht bij formulebedrijven levensmiddelen

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de resultaten van de formuleaanpak.

Veel bedrijven in Nederland maken onderdeel uit van een organisatie met meerdere filialen of franchisers. Denk daarbij aan restaurant-, hotel- of supermarktformules. De locaties van deze bedrijven zijn voor consumenten meestal duidelijk herkenbaar door onder andere logo en bedrijfsinrichting.

De NVWA beoordeelt of deze formules van bedrijven voldoende voedselveilig werken. Er worden verschillende instrumenten ingezet om dit te beoordelen. Eén ervan is het uitvoeren van steekproefinspecties door NVWA-inspecteurs op de verschillende bedrijfslocaties.

Naast de inspectieresultaten van de individueel bezochte locaties maakt de NVWA ook het oordeel van de gehele formule openbaar.

 

De NVWA-inspecteur beoordeelt of levensmiddelenbedrijven hygiënisch werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur onder andere naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel (HACCP)

 • Is de ondernemer op de hoogte van de grootste voedselveiligheidsrisico’s en beheerst ondernemer de processen om deze risico’s zoveel mogelijk te elimineren?
 • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
 • Bewaart, bereidt en presenteert de ondernemer bederfelijke levensmiddelen op een veilige wijze? Houdt de ondernemer zich aan voorschriften over bewaartemperatuur en houdbaarheid?
 • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en worden deze vastgelegd, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Informatie over allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen

 • Informeert de ondernemer de klanten juist en volledig over aanwezige allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen?

Hygiëne

 • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
 • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om besmetting van levensmiddelen met microbiologisch, chemische en fysieke verontreinigingen te voorkomen?

Plaagdierbeheersing

 • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om plaagdieren uit de bedrijfsruimten te weren?
 • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van plaagdieren?
 • Onderneemt de ondernemer actie om plaagdieren te bestrijden als er sporen worden aangetroffen?

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie.
Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering zal de NVWA de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Geen recente gegevens

Als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden of als deze meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer