Wensballonnen

Eind 2015 zijn 13 wensballonnen onderzocht van totaal 10 verschillende importeurs/leveranciers. Hiermee zijn nagenoeg alle leveranciers die zich richten op de Nederlandse consument bij het onderzoek betrokken. De volgende items zijn onderzocht: de mate waarin het papier van de wensballon vlam kan vatten; de uitvoering van de brander die zodanig moet zijn dat kans op vlamoverdracht wordt geminimaliseerd; de maatvoering van de wensballon die maximaal 75 cm in doorsnee mag zijn; de afwezigheid van metaal(draad) in de wensballon. Daarnaast werd beoordeeld of op de verpakking, of het etiket, de verplichte aanwijzingen (voor veilig gebruik) waren vermeld.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer