USB-laders

In 2016 heeft de NVWA 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en de relevante delen uit het technisch dossier. Het ging om opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt.

De NVWA heeft de USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, de verplichte aanduidingen en de relevante delen van de technische documentatie.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer