Oogcrèmes

De conserveermiddelen methylchloroisothiazolinone (CMI) en methylisothiazolinone (MI) veroorzaken veel allergische klachten. De NVWA onderzocht daarom 152 oogcrèmes op de aanwezigheid van en gehaltes aan het conserveermiddel CMI/MI en MI.

De NVWA onderzoekt de oogcrèmes, -lotions en –serums op de conserveermiddelen methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone en beoordeelt zij het etiket en de verpakking van het product. Deze producten moeten voldoen aan het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 en de Europese verordening (EG) nr. 1223/2009.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer