Densept Gel 70% Toly gel, 50 ml

EXP 01-04-2018
Veiligheidsrisico

Risico

De verplichte gebruiksvoorschriften en waarschuwingen staan onvolledig vermeld op het etiket. De vereiste voelbare gevaarsaanduiding (VGA) ontbreekt. Hierdoor worden mensen met een visuele beperking onvoldoende gewaarschuwd voor mogelijke gevaren

Actie NVWA

De verkoop is verboden

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.