Cpharm Gel Hygiene des mains, 100 ml

9138A
Veiligheidsrisico

Risico

Het desinfectiemiddel heeft niet de vereiste toelating van het Ctgb. Dit betekent dat de werkzaamheid van het product en de veiligheid voor mens, dier en milieu niet beoordeeld zijn.

Actie NVWA

De verkoop is verboden

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.