CMT Hand Disinfection gel, 250 ml

2016250402
Veiligheidsrisico

Risico

De samenstelling van het desinfectiemiddel wijkt af van de samenstelling vermeld op het etiket. Dit betekent dat het Ctgb de samenstelling van het product niet heeft gecontroleerd op de werkzaamheid en de veiligheid voor mens, dier en milieu.

Actie NVWA

De verkoop is verboden

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.


Reactie ondernemer ballon icoon Reactie ondernemer

N.a.v een NVWA controle is geconcludeerd dat de  waarden bij het CTGB en de waarden van het product niet overeenkwamen door een foutieve indiening bij het CTGB waar er in plaats van V/V, de waarden in W/W zijn opgegeven. Het verschil is inmiddels geharmoniseerd en waarden in lijn met etikettering.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.