Cien Med Hand sanitizer gel 50 ml

628161
Veiligheidsrisico

Risico

Het desinfectiemiddel heeft niet de vereiste toelating van het Ctgb. Dit betekent dat de werkzaamheid van het product en de veiligheid voor mens, dier en milieu niet beoordeeld zijn.

Actie NVWA

De verkoop is verboden

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.


Reactie ondernemer ballon icoon Reactie ondernemer

Lidl heeft hier haar verantwoording in genomen en  actie op ondernomen door het product direct uit de verkoop te halen. Het artikel is momenteel dan ook niet verkrijgbaar. Het produkt wordt aangepast alvorens het product weer in de verkoop zal gaan

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.