Body Benefits Desinfectant hand gel 500 ml

2539 03:54
Veiligheidsrisico

Risico

Het desinfectiemiddel heeft niet de vereiste toelating van het Ctgb. Dit betekent dat de werkzaamheid van het product en de veiligheid voor mens, dier en milieu niet beoordeeld zijn.

Actie NVWA

De verkoop is verboden

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.


Reactie ondernemer ballon icoon Reactie ondernemer

Bij de introductie in 2009 van het genoemde product (Body Benefits Desinfectant hand gel 500ml) voldeed het product aan de toenmalige regelgeving. We bieden het niet-geregistreerde product (zonder toelatingsnummer) al geruime tijd niet meer aan. Alle verkopende partijen zijn aangeschreven en de resterende producten zijn inmiddels uit de markt.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.