Handdesinfectiemiddelen

De NVWA onderzocht of handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket. Desinfectiemiddelen bevatten specifieke werkzame stoffen om bacteriën, schimmels en/of virussen te bestrijden. Alleen van de toegelaten desinfectiemiddelen is de werkzaamheid getoetst door het Ctgb. De kans dat bacteriën resistent worden tegen het desinfectiemiddel is dan kleiner.

De NVWA onderzocht of de voor de Nederlandse consumentenmarkt bestemde handdesinfectiemiddelen voldoen aan de eisen van de toelating, samenstelling en het etiket.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer