Geverfd houten speelgoed

In de periode december 2016 tot februari 2017 onderzocht de NVWA 55 soorten houten geverfd speelgoed op zware metalen. Daarnaast werd het etiket beoordeeld op de vermelding van de naam- en adresgegevens en de CE-markering. Het onderzoek richtte zich op geverfd houten speelgoed bestemd voor kinderen tot 2 jaar om mee te bouwen of te sorteren. Bijna alle aangeboden merken op de consumentenmarkt zijn onderzocht.

De NVWA onderzocht of geverfd houten speelgoed op de Nederlandse consumentenmarkt voldoet aan de eisen voor zware metalen.
Het etiket werd beoordeeld op de vermelding van de naam- en adresgegevens en de CE-markering.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer