Brennenstuhl BCN 1221

24-2015
Ernstig veiligheidsrisico

Risico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging. Gebruik de CO-melder niet.

Actie NVWA

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer