AngelEye CO-AE-9B-BNL

14055-14513D
Veiligheidsrisico

Risico

De instructie om de gebruiksaanwijzing van de CO-melder te lezen, ontbreekt.

Actie NVWA

De verkoop zonder juiste opschriften is verboden.

Deel deze pagina

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer