Bellenblaas

In de periode april 2016 onderzocht de NVWA 38 verschillende soorten bellenblaas op de microbiologische veiligheid en is gekeken of een kind het product kan verwarren met een drinkwaar. Daarnaast werd het etiket beoordeeld op de vermelding van de naam en adresgegevens en CE-markering. Alle merken en soorten bellenblaas die aangeboden werden op de gangbare verkoopplaatsen zijn in het onderzoek meegenomen. Hierdoor is een representatieve beeld van deze markt behaald.

De NVWA onderzocht verschillende soorten bellenblaas op de microbiologische veiligheid en is gekeken of een kind het product kan verwarren met een drinkwaar. Daarnaast werd het etiket beoordeeld op de vermelding van de naam en adresgegevens en CE-markering.

Legenda

Ernstig veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Dit geeft een kans op ernstig letsel of gezondheidsschade.
Gebruik van het product wordt afgeraden.

Veiligheidsrisico

Voldoet niet aan alle beoordeelde veiligheidseisen.
Beoordeel zelf of het risico op u van toepassing is.

Geen veiligheidsrisico

Voldoet aan de beoordeelde veiligheidseisen.

Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer