Tattoo Specific 9 colors

lot nr. REF#KS91808
Ernstig veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer lood dan is toegestaan. Dit is een reprotoxische stof. Deze inkt bevat ook kankerverwekkende, polyaromatische koolwaterstoffen die schadelijk zijn voor gezondheid. Dit is een ernstig gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.