Tattoo, Premium tattoo ink, black

LOT#KCTB10822, tht: 02/18
Ernstig veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer reprotoxische stof lood dan is toegestaan. Dit is een ernstige gezondheidsrisico. Deze inkt bevat ook kankerverwekkende, polyaromatische koolwaterstoffen en cadmium die schadelijk zijn voor gezondheid. Bovendien bevat deze inkt bacteriën en schimmels. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.