Pentagon JLP-01

prod.2015
Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt geen bescherming tegen CO-vergiftiging. Het opschrift met de maximaleaanbevolen levensduur ontbreekt. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.