Pentagon EAP21H

july 2011
Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt geen bescherming tegen CO-vergiftiging. De instructie om de gebruiksaanwijzing van de CO-melder te lezen, en de maximale levesduur ontbreekt. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.