Kokkai Sumi ink, lining tribal tattoo ink

batch: 2013MAR29, tht: 23/03/2018
Ernstig veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer lood en cadmium dan is toegestaan. Lood is een reprotoxische stof. Cadmium is een kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stof. Deze stoffen vormen een ernstig gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.