König SAS-CA200

s/n 013301/1507290001
Ernstig veiligheidsrisico

De CO-melder vertoont ernstige technische gebreken. De CO-melder biedt onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging. De instructie om de gebruiksaanwijzing van de CO-melder te lezen is niet in de Nederlandse taal. De aanduiding voor de maximale levensduur is niet zichtbaar na montage. Gebruik de CO-melder niet.

De verkoop is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen.