Jump Line PRO

ITEM No. 731-0513 (trampoline) en 731-0514 (net)
Veiligheidsrisico

Het veiligheidsnet is te laag en raakt los. Hierdoor kunnen kinderen van de trampoline vallen. Het beschermkussen op de veren is te klein. Hierdoor kunnen de benen tussen de veren van de trampoline komen. Dit kan verwondingen veroorzaken. De veiligheidswaarschuwingen zijn onvolledig. De vereiste technische documenten die de veiligheid aantonen, zijn niet geleverd. Hierdoor heeft de NVWA de veiligheid niet volledig kunnen beoordelen.

De verkoop is verboden