Intenze true black

batch BK122IMX40, lot nr. SS211, tht: 06/30/2020
Veiligheidsrisico

Deze inkt bevat meer kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen dan is toegestaan. Dit is een gezondheidsrisico. Gebruik het product niet.

Verkoop is verboden.